Pravno obvestilo – Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Zaščita pravic. Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://plushlandia.com. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Untary d.o.o (skrajšano: Psarna Plushlandia), in je informativne narave. 
 
Omejena odgovornost. Psarna Plushlandia ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://plushlandia.com in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Psarna Plushlandia se bo trudila za pravilnost informacij. Psarna Plushlandia lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.
 
Omejena pravica uporabe vsebin. Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://plushlandia.com za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 
 
Varovanje podatkov. Psarna Plushlandia bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://plushlandia.com  razpolagala v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Untary d.o.o (skrajšano: Psarna Plushlandia), Preloge 31, 2316 Zgornja Ložnica; plushlandia@gmail.com, +386 69 682 515.
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov za Psarna Plushlandia je imenovana Yuliya Malinina. Kontakt: plushlandia@gmail.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Psarna Plushlandia zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznikov. Navedeni osebni podatki se hranijo v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika. Osebnih podatkov Psarna Plushlandia ne bo posredoval tretjim osebam. V okviru obdelave osebnih podatkov imajo prijavljene osebe pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihove dopolnitve oz. popravka ali omejitve obdelave. V tem primeru je temelj za obdelavo osebnih podatkov osebna privolitev oseb, zato lahko to privolitev kadarkoli prekličejo, kar bo upoštevano za naprej.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Na Psarne Plushlandie bodo z njimi seznanjeni zgolj zaposleni, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki  se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Psarne Plushlandie, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo Psarna Plushlandia odgovoril v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Dodatne informacije:
  • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.
  • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov.